Mijn favorieten

Waardebepaling

Onderdak, een eigen onderkomen, een plek om te leven. Dat is voor iedereen een heel belangrijk goed. Dat begint al bij de kleinste kinderen. Zij hebben een veilige plek nodig om te leven. Er zijn verschillende fases in het leven en bij elke fase past een bepaalde woonomgeving, woonvorm. Een verandering in de leefomstandigheden brengt soms ook met zich mee dat de woonomgeving of de woonvorm moet mee veranderen. Althans, dat zou prettig zijn.

Als je op eigen benen wilt leven, dan verlaat je het ouderlijk huis en ga je op zoek naar een eigen plekje. Je schrijft je in en gaat op zoek naar een huurwoning. En als de omstandigheden er naar zijn, dan zoek je, al dan niet samen met een levenspartner, een eigen koopwoning.

Er kan een moment komen dat deze eerste eigen woning niet meer past bij je veranderende leefomstandigheden. Je krijgt een andere baan, verder bij je woonadres vandaan. In die situatie kan het zijn dat een verhuizing wordt overwogen. Je gaat meer verdienen en kan nu wel een huis kopen. Je oriënteert je op de koopwoningenmarkt en gaat je huurhuis uiteindelijk verlaten. Het gezin breid uit en er is meer ruimte is nodig. Op zoek dus naar een andere/grotere woning.

Of je wordt ouder. De kinderen gaan de deur uit. De eens op de groei gekochte woning blijkt naar de huidige omstandigheden veel te royaal. Gelet op de toekomst is een grote gezinswoning niet meer nodig. De geest is nog wel gewillig, maar het lichaam laat het afweten. De royale woning met grote tuin kan niet meer zelf worden onderhouden. Een comfortabele woning, misschien zelfs met een slaap- en badkamer op de begane grond zou ideaal zijn.

U heeft lang en intens van een prachtig leven kunnen genieten. Uw gezondheid heeft u vooralsnog niet in de steek gelaten. Het arbeidsproces heeft u inmiddels beëindigd. De schaapjes zijn op het droge en u wilt nu ook wel eens genieten van de met zorg gespaarde centjes. Een groot deel hiervan zit overigens `vast` in de eigen woning. Het liefste wilt u gaan reizen met een camper, door Europa of nog wel verder.

De omstandigheden kunnen rooskleurig zijn, maar dat is zeker niet altijd het geval. Ook bij het verliezen van werk, ziekte, scheiden of overlijden kan het nodig zijn dat de eigen woning moet worden verbouwd of verkocht.

Allemaal omstandigheden waar je mee te maken krijgt of kan krijgen in je leven. Laat je bij al deze omstandigheden goed adviseren en/of begeleiden. Schakel op tijd de juiste mensen in. Zo kunnen dromen op de juiste manier worden verwezenlijkt. Of kunnen de juiste beslissingen worden genomen op basis van goede afwegingen op het juiste moment. 

 



Als het gaat om het adviseren over de aankoop-, verkoop- of taxatie van uw onroerend goed is het verstandig om op tijd een eigen vertrouwenspersoon in de arm te nemen. Graag maken wij met u een afspraak voor een vertrouwelijk, geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek en / of een gratis waardebepaling. Dit kost u niets, maar kan u veel informatie opleveren. Bel voor het maken van een afspraak: 0525-686063.

Ook voor advisering rondom onroerende zaken kunt u ons consulteren voor advies. Hierbij kunt u denken aan geschillen over de waarde, vaststelling van schade -waardedaling als gevolg van-, begeleiding en afwikkeling van nalatenschappen waar onroerende zaken verkocht of verhuurd moeten worden, beheren van onroerende zaken in nalatenschappen, taxatie van waardevermeerdering na verbouwingen, begeleiding bij geschillen in echtscheidingssituaties op het financiële vlak en/of met betrekking tot onroerende zaken.
Onze advisering kan betrekking hebben op particuliere situaties, maar tevens voor ondernemers. Belt u ons gerust voor een kennismakingsgesprek of intakegesprek. Uiteraard worden uw zaken vertrouwelijk behandeld.

 

Hypotheekadvies nodig?

Voor onafhankelijk hypotheekadvies verwijzen wij u graag door naar:

Visscher Assurantiën te Elburg    
T: 0525-680680
I: www.visscherassurantien.nl

Van Der Meer Financiële Diensten te Elburg
T: 0525-686116
I: www.vandermeerfd.nl


Bultman & Hartholt Hypotheken en Verzekeringen te Doornspijk en Hattem
T: 038 - 4432200
I: www.hartholt.nl
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen